Opieka poszpitalna

Nasz Dom Seniora zapewnia całodobową opiekę poszpitalną,  dla osób, które nie kwalifikują się już do dłuższego pobytu w szpitalu, a ze względu na stan zdrowia i słabą kondycję  fizyczną lub całkowitą niesprawność fizyczną i psychiczną wymagają  szczególnej opieki  całodobowej. Gwarantujemy opiekę  pielęgniarską, opiekuńczą  z możliwością korzystania z wysoko specjalistycznej rehabilitacji.    Pobyty takie przeznaczone są w szczególności dla osób:

- po urazach neurologicznych –  udarach mózgowych, chorobie Parkinsona

- po urazach i operacjach ortopedycznych – po wszczepieniu endoprotez, po złamaniu kończyn, operacjach kręgosłupa, kontuzjach sportowych

- po innych zabiegach chirurgicznych – kardiologicznych, okulistycznych.

Czas pobytu w Domu Seniora jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb. Każdy Pensjonariusz jest konsultowany przez przez doświadczonych rehabilitantów, którzy ustalają  indywidualny program zabiegów.  Zabiegi prowadzone są przez 5 dni w tygodniu  w specjalistycznym Centrum „Sprawny Kręgosłup”, które znajduje się w tym samym budynku co Dom Seniora.  Dla osób leżących prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa.

Rodzaje pobytów w ramach opieki poszpitalnej:

- krótkoterminowa – do 2 miesięcy

- długoterminowa – powyżej 2 miesięcy

- turnusy rehabilitacyjne  - 6, 14, 21, 28 dniowe i dłuższe

Szczególne doświadczenie mamy w rehabilitacji osób po udarze mózgu. Rehabilitacja taka jest wieloaspektowa i musi być podjęta szybko, wkrótce po ustabilizowaniu się stanu chorego. Im szybciej osoba po udarze trafi do naszego Centrum Rehabilitacji, tym większe szanse na doprowadzenie jej do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Fizjoterapia  bywa żmudna, długotrwała i nie zawsze udaje się przywrócić utraconą sprawność. Jednak w wielu wypadkach przynosi znakomite rezultaty i pewne jest, że rehabilitacja po udarze, to kolejny krok na drodze do odzyskiwania sprawności fizycznej i zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Zwłoka w rozpoczęciu rehabilitacji jest w tym wypadku marnowaniem szans na wyzdrowienie lub podniesienie sprawności psychomotorycznej. Do typowych elementów fizjoterapii po udarze mózgu jest  stopniowe usprawnianie ciała, od pobudzania pracy i napięcia mięśni, poprzez poruszanie kończynami, aż do trenowania umiejętności chodzenia. Kompleksowa rehabilitacja, wspomagana najnowocześniejszymi specjalistycznymi urządzeniami, w które wyposażone jest nasze Centrum może skutecznie ograniczyć kalectwo. Ważne jest, aby po udarze mózgu kontynuować w Centrum Rehabilitacji rehabilitację rozpoczętą w szpitalu przez możliwie jak najdłuższy okres.

Cena pobytu dla osób wymagających intensywnej rehabilitacji to 235 zł/dobę.

Cena obejmuje pobyt w dobrze wyposażonych pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie,  intensywną opiekę całodobową, intensywną rehabilitację przez 5 dni w tygodniu.

 

  SPRAW SWOIM RODZICOM POGODNĄ I BEZPIECZNĄ JESIEŃ ŻYCIA!