Pobyt dzienny

Dom Seniora organizuje pobyty dzienne dla wszystkich osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą same przebywać w ciągu dnia w swoim domu.

W takim przypadku zapraszamy osoby, aby w ramach pobytu dziennego u nas skorzystały z naszej oferty, która gwarantuje:

  • pobyt i wypoczynek do 10 godzin  na terenie Domu
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia
  • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych
  • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej
  • opiekę ze strony wykwalifikowanych opiekunów
  • .opiekę pielęgniarską

Koszt pobytu dziennego:

  • 100 zł/za 8 godzin

Godziny przebywania w Domu Seniora – dowolne – maksymalnie 10 godzin.

Dom Seniora nie zapewnia dowozu.

 

  SPOKOJNA JESIEŃ ŻYCIA!